Mantelzorgers


Ouderen wonen steeds langer thuis. Hun dagelijkse zorg wordt vaak opgepakt door familie, vrienden of buren. Mantelzorg is een term voor onbetaalde zorg die langdurig geboden wordt aan iemand waarmee reeds een persoonlijke band bestaat. Als mantelzorger zorgt u natuurlijk met veel liefde voor uw naaste(n). Maar hoe:

  • zorgt u ervoor dat u niet wordt overvraagd?
  • combineert u het mantelzorgen met werk of uw eigen gezin?
  • kunt u de zorg, bijvoorbeeld bij vakantie, tijdelijk overdragen?

Kortom hoe behoudt u de balans tussen draaglast en draagkracht?

  • Coaching:

Mantelzorgers kunnen steeds vaker met hun verhaal bij enkele vrijwilligersorganisaties terecht. Toch is het ook fijn om op professionele wijze begeleid te worden. OPTIMAAL OUD helpt u graag. Daarbij begeleid ik u in het proces om ‘nee’ te leren zeggen en goed voor uzelf te zorgen. Tot slot geef ik u informatie over het ziekteverloop en tips passend bij het ziekteproces mocht u hier behoefte aan hebben.

  • Netwerkactivatie:

Indien gewenst, kunt u geholpen worden met netwerkactivatie, zodat u de zorg kunt (ver)delen.

Hoe werkt dit? U geeft mij potentiele gegadigden die willen helpen met de zorg waarnaar ik contact met deze mensen opneem en een planning maak. Er wordt gekeken wie wanneer kan en wat men zou willen doen. Door te kijken naar wat men leuk vindt om te doen, zal men het mantelzorgen als iets prettigs ervaren en houdt men het langer vol. Hiermee bent u en degene waarvoor u zorgt langdurig geholpen.

  • Bemiddelen bij familiegesprekken:

Vanuit mijn opleiding bij de gemeente Zwolle als mediator kan ik ondersteunen bij het begeleiden van familiegesprekken.

  • Begeleiding:

Mocht u, of degene waarvoor u zorgt, begeleiding bij een gesprek met een professional nodig hebben, dan kunt u hiervoor een beroep op OPTIMAAL OUD doen.