Werkwijze & Kosten


Dat de vergrijzing, of met een mooier woord de verzilvering, in grote mate toeneemt is inmiddels een gegeven. Volgens het CBS stijgt de levensverwachting van 81,5 jaar in 2015 naar bijna 86 jaar in 2040. De verwachting is dat tussen nu en 2040 het aantal 100-jarigen verviervoudigd is. (Bron: CBS)

Wat doet een seniorencoach?

Een seniorencoach helpt bij thema’s die voor senioren belangrijk zijn zoals verlies, zingeving, omgaan vrije tijd, in standhouden en vergroten netwerk om sociale isolatie te voorkomen. Een seniorencoach zoekt samen met de senior naar persoonlijke veerkracht en vitaliteit om de autonomie te versterken en zich te blijven verbinden met anderen. Door middel van oplossingsgericht coachen worden of blijven ouderen in staat de eigen regie te behouden of terug te krijgen. Een seniorencoach is een op hbo-niveau opgeleide professional en heeft expertise op het gebied van veroudering en de leefwereld van de senior. Hij of zij weet -samen met de senior- de mogelijkheden voor diens welbevinden te vergroten en zelfredzaamheid te stimuleren en bevorderen.

Enkele  sociaal-emotionele thema’s zijn:

  • verlies (personen, werk, zelfredzaamheid etc.)
  • eenzaamheid
  • accepteren van en aanpassing aan veranderingen in mobiliteit
  • waarneming en geheugen
  • tempo en flexibiliteit

Tijdens de coachinggesprekken wordt gewerkt met verschillende coachingstechnieken die op basis van behoefte ingezet zullen worden en waarbij gekeken wordt naar waar u zich prettig bij voelt. Vaak zijn er 6-8 sessies van 1 uur tot 1,5 uur nodig om tot een afronding te komen. Uiteraard kan het traject, bij meerdere hulpvragen, of begeleiding/ondersteuning uitgebreid worden.

De gesprekken vinden bij u thuis plaats of op een andere plek die voor u vertrouwd is. Dit gebeurt in overleg met u.

Coaching = Maatwerk

Aangezien het bij coachen om maatwerk gaat worden tijdens het intakegesprek de kosten met u doorgenomen.

De coachingsgesprekken zullen maximaal 1,5 uur duren.

Intakegesprek (max 1 uur)  

Research en telefonische afspraken

Éénmalig consult 

Gratis

€35,- per u.

€50,- per u.

Reiskosten (buiten Zwolle en bij extra ritten binnen Zwolle € 0,25 per km
Bedrijven/zorginstellingen voor lezingen/cursussen of advies tarief op aanvraag

Het kan voorkomen dat de cliënt genoodzaakt is om de afspraak te annuleren. Indien de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

Prijzen particulieren zijn inclusief btw.

De kosten van coaching kunnen particulier worden betaald, maar ook in sommige gevallen te declareren via een persoonsgebonden budget (PGB) of via de werkgever. Daarbij is het mogelijk, als er een indicatie wordt afgegeven,  de kosten vanuit de WMO vergoed worden. Dit kan aangevraagd worden via Sociale Wijkteams/huisartsen enz.  Optimaal Oud kan u hierbij ondersteunen. Via de WMO betaalt u slechts een vast (laag) maandbedrag.

Wilt u meer informatie/vragen, neem vrijblijvend contact met mij op.