Professionals

(Zorg)professionals worden steeds zwaarder belast. Hierdoor heeft u minder tijd voor preventieve zorg van senioren. Mijn hulp aan huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, gemeentes etc. bevindt zich in het sociaal domein, vóór de eerstelijnszorg zich aandient. OPTIMAAL OUD gaat voor u op huisbezoek om met behulp van bepaalde methodieken: het welzijn de Read more…