Professionals


(Zorg)professionals worden steeds zwaarder belast. Hierdoor heeft u minder tijd voor preventieve zorg van senioren. Mijn ondersteuning aan huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, gemeentes etc. bevindt zich in het sociaal domein, vóór de eerstelijnszorg zich aandient. OPTIMAAL OUD gaat voor u op huisbezoek om met behulp van bepaalde methodieken:

  • het welzijn
  • de vitaliteit en zelfredzaamheid
  • de behoefte aan psychosociale hulp

van de ouderen in uw praktijk, gemeente of binnen uw eigen bedrijf (bijvoorbeeld medewerkers die bijna met pensioen gaan en vitaal willen blijven) in kaart te brengen.

Of oudere huurders bij woningbouwverenigingen.

Daarnaast geeft OPTIMAAL OUD de professionals van de toekomst – stagiaires en leerlingen – bruikbare tips over de gepaste benadering van en omgang met (dementerende) ouderen. Ook leer ik hen de persoon achter de diagnose te ontdekken en te kijken naar zijn of haar mogelijkheden.

OPTIMAAL OUD  kan projectmatig ingezet worden, om mee te kijken waarin de ouderen (ook oudere medewerkers 55+) begeleid kunnen worden.

De toegevoegde waarde van OPTIMAAL OUD ligt op het vlak van tot de kern gaan, zelfredzaamheid en vitaliteit stimuleren, en preventief te werk gaan.