Senioren


Iedereen wil OPTIMAAL OUD worden. Maar hoe leert u bijvoorbeeld omgaan met veranderingen in uw eigen functioneren of binnen uw sociale netwerk? Als seniorencoach bied ik – vanuit positieve gezondheid (wat kan nog wél) en sociale relaties (passende benadering en omgang) – begeleiding rond sociaal-emotionele thema’s als:

Door de gezondheidszorg die steeds meer verbetert, door de betere gezondheidsvoorlichting (over roken, drinken enz.) en doordat ouderen meer verantwoording nemen voor hun eigen gezondheid en welzijn blijft de levensverwachting van deze doelgroep stijgen. Ouderen zijn veel mondiger geworden en komen beter voor zichzelf op. Toch is er, binnen de huidige maatschappij, ook een druk op de ouderen. Zij moeten langer werken, oppassen op kleinkinderen maar willen zij dat wel, sommigen worden mantelzorger, zij leven in een – soms voor hun lastig- digitaal tijdperk en zien dierbaren om hun heen overlijden aan de ziektes van de huidige tijd.  Dit alles kan ervoor zorgen dat de senior vastloopt in zijn of haar denkpatroon en er een hulpvraag ontstaat.

Uw hulpvraag en eigen regie staan centraal. OPTIMAAL OUD biedt vervolgens de kaders waarbinnen u uw vragen kunt onderzoeken, gedachten kunt ordenen of nieuwe perspectieven kunt ontdekken.

Indien u gevoelsmatig aansluit bij één van de onderstaande kwesties;

  • heeft u behoefte aan zingeving?
  • maakt u zich zorgen om uw geheugen?
  • wilt u hulp bij uw afnemende mobiliteit?
  • heeft uw partner dementie?
  • heeft u een verlies geleden op wat voor een vlak dan ook? (baan, uw mobiliteit, leeftijd, een dierbare)
  • of heeft u een ander thema waar u tegen aanloopt …

kunt u gebruik maken van wat OPTIMAAL OUD u te bieden heeft. Door aandachtig te luisteren en in uw situatie in te leven, (her)ontdekken we samen uw persoonlijke wensen en verlangens. Daarbij kijken we naar wat nog wél kan en geven we dit inhoud. Dit kan u meer zelfvertrouwen geven, assertiever maken indien nodig, hulp bieden bij acceptatie van welk verlies dan ook, en preventief of probleemoplossend werken.

Zo ontstaat er weer nieuwe energie en zin om de dag te beginnen!

Zingeving. “Ik mis een doel in mijn leven. Hoe krijg ik dat weer terug?”